Wskaźniki projektu

L.p. Nazwa wskaźnika Realizacja (liczba)
1. Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego 28038
2. Liczba pobrań/uruchomień aplikacji opartych na ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego i e-usług publicznych 7195